Prace magisterskie i licencjackie o narkomanii i uzależnieniach

Chcemy przybliżyć problematykę narkomanii, jako problemu społecznego poprzez prezentację tego problemu w publikacjach takich jak prace magisterskie, prace licencjackie i inne prace dyplomowe

Nikotynizm – badania

Dla lepszego zrozumienia analizowanych w pracy zagadnień konieczne jest przedstawienie podstawowych problemów terminologicznych związanych z tematem pracy.

„Nikotynizm należy do bardzo starych i powszechnych nałogów o charakterze toksycznym.”[1] Jak podaje słownik wyrazów obcych: nikotynizm to – „nałóg palenia lub żucia tytoniu albo zażywania tabaki, powodujący przewlekłe (rzadziej ostre) zatrucie nikotyną.”[2]

Natomiast nikotyna (NC5H4-C4H7N-CH3,) jest to „związek organiczny, alkaloid zawarty w liściach tytoniu, bardzo silna trucizna, w małych dawkach pobudzająca  czynność układu nerwowego.”[3] Nikotyna działa najpierw pobudzająco, a następnie porażająco na połączenia w zwojach nerwowych, zwłaszcza autonomiczny układ nerwowy. Poraża też nerwowe zakończenia ruchowe i ośrodki (depresja ośrodkowa) rdzenia przedłużonego. Śmierć przy zatruciu następuje wskutek porażenia oddechu (depresja oddechowa).

Z nikotynizmem wiąże się ściśle  pojęcie toksykomanii. Słowo to „może oznaczać zarówno nadmierne używanie, jak i nałogowe nadużywanie bądź środków leczniczych, lecz nie w celu leczniczym, bądź innych środków naturalnych syntetycznych odurzających i nie odurzających.”[4]

Komisja Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia w 1950 r. ustaliła następujące określenie toksykomanii, które może odnosić się również do wszelkiego nałogowego zażywania środków odurzających: „[…] jest to stan okresowej lub przewlekłej intoksykacji, przynoszący jednostce i społeczeństwu szkodę, wywołany powtarzającym się zażywaniem środka odurzającego lub pobudzającego (naturalnego lub syntetycznego)”.[5]

Według Ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii: środek odurzający – „to każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działająca na ośrodkowy układ nerwowy.”[6] Ta sama ustawa daje definicję „używania” – jest to „wprowadzenie do organizmu człowieka środka odurzającego, substancji psychotropowej lub środka zastępczego, niezależnie od drogi podania.[7]

Istnieje wiele różnych klasyfikacji środków oddziałujących na układ nerwowy spośród których dla celów niniejszej pracy wybrałam podział przyjęty przez National Institute on Drug Abuse w USA. Obejmuje on 11 grup substancji, a każdą z nich stanowią środki o zbliżonym wpływie na żywy organizm. W podziale tym obok środków antydepresyjnych, trankwilizatorów, konopi indyjskich, halucynogenów, narkotycznych przeciwbólowych, antagonistycznych-narkotycznych, przeciwbólowych ogólnodostępnych, uspokajających i nasennych, wziewnych i kombinowanych pojawiają się środki pobudzające – wśród których  znajduje się nikotyna.[8]

W związku z tym, że podmiotem badania są młodzi ludzie, uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej, należy wyznaczyć w przybliżeniu granice okresu przełomu między dzieciństwem a młodością. Maria Żebrowska, autorka i redaktorka zbiorowego podręcznika „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży”,wyróżnia sześć stadiów od przyjścia na świat człowieka do osiągnięcia przez niego dojrzałości psychicznej.[9]

Badani przeze mnie uczniowie są w wieku od 13 do 16 lat (Tabela 1). Okres ten  pokrywa się chronologiczne z „wiekiem dorastania”, który w myśl podziału M. Żebrowskiej przypada na wiek od 12-13 do 17-18 roku życia.[10] Wiek dorastania jest okresem przełomowym w życiu ucznia. W wieku 11-15 lat rozszerza się zakres pełnionych przez ucznia ról społecznych, rozwija się krąg jego kontaktów z ludźmi, zwłaszcza z grupami rówieśniczymi. Rówieśnicy oraz starsi koledzy, ich zwyczaje i formy zachowania się – tzw. normy grupowe – oddziałują coraz silniej na dorastających, stanowią dla nich wzorce postępowania bardziej atrakcyjne  od tych, które podsuwają im rodzice i nauczyciele. Powoduje to czasami nieuniknione trudności, zwłaszcza gdy owe wzorce są sprzeczne z obowiązującym w szkole regulaminem lub wymaganiami stawianymi dziecku w rodzinie.[11]

Tabela 1 – Struktura wiekowa badanych uczniów

Wiek badanych uczniów

n

%

13   lat

1

0,9

14   lat

86

73,5

15   lat

28

23,9

16   lat

2

1,7

Ogółem

117

100,0


[1]     Cz. Cekiera, Toksykomania, Warszawa 1985, s. 25.

[2]     Słownik Wyrazów Obcych, Warszawa 1991, s. 595.

[3]     Tamże, s. 595.

[4]     Cz. Cekiera, Toksykomania, dz. cyt., s. 49.

[5]    Cz. Cekiera, Toksykomania, dz. cyt., s. 49.

[6]     Ustawa z dnia 24.04.1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dziennik Ustaw 1997, Nr 75, poz. 468.

[7]     Tamże.

[8]     Z. B. Gaś, Agresja a osobowość w uzależnieniach, dz. cyt., s. 59.

[9]    M. Przetacznikowa, Na przełomie dzieciństwa i młodości, Warszawa 1972, s. 12.

[10] Tamże, s. 12.

[11] M. Przetacznikowa, Na przełomie dzieciństwa i młodości, dz. cyt.,  s. 26.

Reklamy

Single Post Navigation

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: