Prace magisterskie i licencjackie o narkomanii i uzależnieniach

Chcemy przybliżyć problematykę narkomanii, jako problemu społecznego poprzez prezentację tego problemu w publikacjach takich jak prace magisterskie, prace licencjackie i inne prace dyplomowe

Problem alkoholizmu w gminie

[fragment pracy licencjackiej dotyczącej problemów społecznych w gminie]

Jednym z dominujących zagrożeń we współczesnym świecie jest szerząca się plaga alkoholizmu. Alkohol jest przyczyną znacznych strat z powodu zmniejszonej wydajności produkcji i kosztów ochrony zdrowia, opieki socjalnej, transportu i wymiaru sprawiedliwości. Powoduje znaczną ilość następstw zdrowotnych, przyczynia się do zwiększenia umieralności i stanowi duże obciążenie dla systemu ochrony zdrowia. Alkohol związany jest z co trzecim wypadkiem komunikacyjnym i jest częstą przyczyną wypadków w domu, w pracy i podczas wypoczynku. Jest przyczyną zaburzeń porządku publicznego, takich jak przestępstwa kryminalne, zabójstwa i przemoc. Jest też główną przyczyną rozpadu rodziny, przemocy domowej i przemocy wobec dzieci, stanowiąc znaczne obciążenie dla systemu pomocy społecznej. Picie alkoholu zwykle łączy się z paleniem tytoniu i używaniem innym substancji psychoaktywnych współdziałającym z tymi i innymi czynnikami ryzyka w zwiększeniu zachorowalności i umieralności.  Uzależnienie od alkoholu jest chorobą, która zaczyna się i rozwija podstępnie, bez świadomości zainteresowanej osoby. Ważne jest, by osoba uzależniona potrafiła się przyznać do bezsilności wobec alkoholu i braku umiejętności kierowania swoim życiem. Z roku na rok obniża się wiek osób sięgających po alkohol. Gmina powinna kłaść nacisk na uświadamianie o skutkach nadużywania alkoholu, kreować wzorce godne naśladowania. W przeważającej większości przypadków, bez fachowej pomocy, osoba uzależniona nie potrafi sobie pomóc (nie oznacza to jednak, że powinna być zwolniona od odpowiedzialności za swoje postępowanie). Władze gminy przy pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powinny skutecznie monitorować osoby, które borykają się z problemem alkoholowym – oferować pomoc terapeutyczną i wspierać rodziny, w których występuje zjawisko alkoholizmu. Pomoc na rzecz osób dotkniętych problemem alkoholowym obejmuje w gminie Osiek takie priorytetowe działania jak (realizatorami i podmiotami wspierającymi są: Wójt Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, szkoły, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu):

  1. Oferowanie osobom dotkniętym i zagrożonym problemem uzależnienia pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej.
  2. Rozwój systemu edukacji oraz poprawa dostępu do edukacji polegającej na promocji zdrowego trybu życia.
  3. Tworzenie warunków do powstawania pozalekcyjnych klubów i kół zainteresowań w oparciu o bazę szkolną, sportową i centra kultury jako alternatywa do alkoholu.
  4. Dozorowanie, monitorowanie zjawiska spożywania alkoholu, zwłaszcza wśród młodych ludzi.
  5. Wdrożenie stosownych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży. Zwiększanie świadomości osób młodych odnośnie zagrożeń wynikających ze stosowania używek.
  6. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
  7. Dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a w szczególności sprzedaż alkoholu osobom nieletnim.

Nadużywanie alkoholu przez społeczeństwo polskie jest jednym z głównych problemów społecznych. Alkoholizm jest stanem jednostki ludzkiej powodującym zmiany w zachowaniu, psychice i zdrowiu, a także przymus, czyli nieodpartą chęć ciągłego lub okresowego picia alkoholu. Nadmierne spożywanie alkoholu bardzo często wynika z nieumiejętności radzenia sobie z problemami jakie niesie życie i w ostateczności prowadzi do fizycznego i psychicznego wyniszczenia człowieka. Wśród przyczyn popadania w alkoholizm można wymienić uwarunkowania społeczne, nieprawidłowe wzorce rodzinne, brak celów życiowych, utratę zatrudnienia. Problem alkoholizmu występuje także na terenie gminy Osiek. Alkoholizm dotyka nie tylko osoby nadużywającej, ale całą rodzinę, często dezorganizując jej funkcjonowanie. Nierzadko członkowie rodziny popadają we współuzależnienie. Zwykle w rodzinach dotkniętych problemem istnieją dodatkowe dysfunkcje takie, jak: bezrobocie i bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Liczba rodzin objętych pomocą z powodu nadużywania alkoholu wśród najbliższych ma tendencję wzrostową. Nie sposób podać dokładną liczbę osób uzależnionych i współuzależnionych na terenie gminy. Można zaobserwować znaczną liczbę samotnych mężczyzn, najczęściej pozbawionych pracy, często nadużywających alkoholu, będących na utrzymaniu rodziców lub dziadków. To właśnie oni są głównymi adresatami szeregu akcji przeciwdziałania alkoholizmowi. Osoby dotknięte chorobą alkoholową mogą liczyć na pomoc począwszy od skierowania na niezbędne leczenie szpitalne, poprzez leczenie w Poradni Leczenia Odwykowego, a skończywszy na terapii dla chorych i ich rodzin w Ośrodku Profilaktyki. Podstawowym celem jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszanie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. Bardzo ważne jest, by zjawisko alkoholizmu na terenie gminy było systematycznie monitorowane przez GOPS.

Nadużywanie alkoholu jest zauważalnym problemem w gminie, jednak nie odzwierciadla tego liczba zgłaszających się do OPS osób i rodzin. Wiele rodzin ma trudności w przełamaniu bariery wstydu, stąd też ukrywają ten problem i ubiegają się o pomoc z innych powodów. Znaczącym utrudnieniem w podejmowaniu działań zmierzających do wyjścia z nałogu jest bierna postawa osób uzależnionych od alkoholu oraz nie uświadamianie sobie przez nie problemu. Nie chcą zrozumieć, że zmiana sytuacji życiowej zależy w dużej mierze od nich samych. Niepokojącym zjawiskiem jest to, że po alkohol sięgają coraz to młodsze osoby. Pomimo wielu normujących te kwestie przepisom prawnym, istnieje bardzo łatwy dostęp do alkoholu zarówno dorosłych jak i nieletnich.

Reklamy

Single Post Navigation

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: