Prace magisterskie i licencjackie o narkomanii i uzależnieniach

Chcemy przybliżyć problematykę narkomanii, jako problemu społecznego poprzez prezentację tego problemu w publikacjach takich jak prace magisterskie, prace licencjackie i inne prace dyplomowe

Literatura

 1. Babbie E.: Podstawy badań społecznych. PWN, Warszawa 2008.
 2. M. Bańko, (red.): Słownik języka polskiego, tom 5, PWN, Warszawa 2007.
 3. Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych. PWN, Warszawa 1997.
 4. Cekiera C.: Środowisko rodzinne młodocianych narkomanów, w: Zagad­nienia alkoholizmu i innych uzależnień, tom II. red. Z. Bizoń, W. Szyszkowski. PWN, Warszawa 1989.
 5. Colombo G.: Ekscesy wieku dorastania i trudności wychowawcze, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2004.
 6. Dimoff T., Carter S.: Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyk, Elma Books, Warszawa 1994.
 7. Fatyga B., Sierosławski J.: Uczniowie i nauczyciele o stylach życia młodzie­ży i narkotykach. Raport z badań jakościowych, ISP, Warszawa 1999.
 8. Fotyga B.: Style życia młodzieży a narkotyki: wyniki badań empirycznych. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa  2002.
 9. Frieske K., Sobiech R.: Narkomania. Interpretacje problemu społecznego, IWZZ, Warszawa 1987.
 10. Goodyer P.: Dzieciaki i narkotyki, Wyd. MADA, Warszawa 1999.
 11. Górski S.: Uwaga rodzice – narkomania, IWZZ, Warszawa 1985.
 12. Hanausek T., Hanausek W.: Narkomania. Studium kryminologiczno-kryminalistyczne, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1976.
 13. Hejda A., Okulicz-Kozaryn K., (red.), Zapobieganie narkomanii  w gminie: zasady tworzenia gminnych programów przeciwdziałania narkomanii, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2007.
 14. Hejda A., Okulicz-Kozaryn K., (red.), Zapobieganie narkomanii w gminie : zasady tworzenia gminnych programów przeciwdziałania narkomanii, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2007.
 15. Hrabin K.: Narkomanje w szkole, Polskie Towarzystwo Walki z Alkoholi­zmem „Trzeźwość”, Warszawa 1934.
 16. http://www.anielin.pl/?p=8
 17. http://www.narkomania.org.pl/czytelnia/71,Stosowanie-kwestionariuszowych-testow-osobowosci-w-terapii-osob-uzaleznionych-od-substancji-psychoaktywnych
 18. Juczyński Z.: Narkomania, PZWL, Warszawa 2003.
 19. Kamińska-Szmaj I., (red.), Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwa Europa, Warszawa 2000.
 20. Kamiński A.A: Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej. w: Metodologia pedagogiki społecznej pod red. Wroczyńskiego R. ,Pilcha T. PWN, Wrocław 1974.
 21. Karpowicz P.: Narkotyki – jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie, Kreator, Białystok 2002.
 22. Kenrick D.T., Neuberg S.L., i in.: Psychologia społeczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 23. Konarzewski K.: Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. WSiP, Warszawa 2000.
 24. Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 1999.
 25. Korpetta E., Szmerdt-Sisicka E.: Narkotyki w Polsce. Mity i rzeczywistość, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.
 26. Koseła K.: Wywiad z interpretacją fotogramów, w: A.Sułek, A.Wyka (red.), Poza granicami socjologii ankietowej, Wyd. Instytutu Socjologii UW, Warszawa 1989.
 27. Kruk M., Jastrzębski J.: Funkcjonowanie podopiecznych stowarzyszenia MONAR., Remedium,  Warszawa 2008.
 28. Łobocki M..: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. IMPULS, Kraków 1999.
 29. Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. IMPULS, Kraków 2005.
 30. Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Zysk i S-ka, Kraków 2005.
 31. Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. IMPULS, Kraków 1999.
 32. Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Ossolineum, Warszawa 1985.
 33. Łuczak E.: Narkomania a środowisko: diagnoza, profilaktyka, percepcja.  Wydawnictwo A-RT, Olsztyn 1998.
 34. Łuniewski W.: W sprawie liczby narkomanów i ich jakości ustrojowej, „Rocz­nik Psychiatryczny”, 1933, z. XXI.
 35. Malczewski A.: Problem narkotyków i narkomanii w Europie: sprawozdanie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok 2008.  Krajowe biuro ds. przeciwdziałania narkomanii, 2008, nr 4(43).
 36. McFadyean M.: Narkotyki. Wiedzieć więcej, Wyd. Emblemat, Warszawa 2000.
 37. Nowak S.: Metodologia badań społecznych, PWN. Warszawa 1985.
 38. Pilch T., (red.): Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom III, Wydawnictwo Naukowe „Żak”, Warszawa 2004.
 39. Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. PWN, Warszawa 2001.
 40. Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych. Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 1995.
 41. Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych. Żak, Warszawa 2001.
 42. Pospiszyl I.: Patologie społeczne, PWN, Warszawa 2008.
 43. Praca zbiorowa, Encyklopedia PWN,  PWN, Warszawa 2007.
 44. Praca zbiorowa, Słownik Psychologiczny, Wrocław-Kraków, Warszawa 1963.
 45. Praca zbiorowa, Podręcznik dla samorządów i społeczności lokalnych: Narkomania – zapobieganie i zwalczanie – Polska – od 2001 r., PWN, Warszawa 2002.
 46. Radziejewski S., Skórecki S., Majzner W.: Charakterystyka ruchu hippies i jego związki z toksykomanią, w: Narkomania, Wyd. MSW, Warszawa 1972.
 47. Rawicz J., i in., (red.): Encyklopedia, tom 11, PWN, Warszawa 2007.
 48. Rawicz J., i in., (red.) : Encyklopedia, tom 20. PWN, Warszawa 2006.
 49. Rosiek B., Kokaina, Wydawnictwo Mawit Druk, Warszawa 2008.
 50. Skorny Z.: Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki: przewodnik metodologiczny dla studiujących nauczycieli. WSiP, Warszawa 1984.
 51. Światowa Organizacja Zdrowia: Leksykon terminów – alkohol i narkotyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1997.
 52. Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 53. Wojciechowski M.: Psychologia narkomanii, Laboratorium Psychologii Stosowanej, Warszawa 1993.
 54. Zaczyński W.: Praca badawcza nauczyciela.  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000.
 55. Zajączkowski K.: Nikotyna, alkohol, narkotyki. Profilaktyka uzależnień. Rubikon, Warszawa 2001.
 56. Zamecka J.: Narkomania, w: Z. Bokszański, i in., (red.): Encyklopedia socjologii, tom 2, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
 57. Zaworska-Nikoniuk D.: Metody pomocy i samopomocy w uzależnieniach.  Wyd. U.W.M. Toruń 2001.
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: